top of page

Colostomia e Urostomia

urostomia e colostomia

Bolsa de colostomia para placa opaca / transparente Convatec

urostomia e colostomia

Bolsa para colostomia opaca / transparente Convatec

urostomia e colostomia

Prendedor para bolsa de colostomia Convatec

urostomia e colostomia

Placa para bolsa de colostomia Convatec

urostomia e colostomia

Bolsa de Urostomia Convatec

bottom of page