top of page

Tipoias

Tipoias

Tipoia infantil duplo velpeau nylon
Ortocenter

P - M - G

Tipoias

Tipoia em brim simples
Chantal

P - M - G - GG

Tipoias

Tipoia imobilizadora estofada velpeau dupla
Chantal

PP - P - M - G - GG

Tipoias

Tipoia funcional para membros inferiores
Chantal

P/M - G/GG

bottom of page